Odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

Predávajúci:

Giftology, s.r.o.

Pekná ulica 9331/11, 917 01 Trnava

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 47314/T

IČO: 53 213 424

 

Kupujúci (spotrebiteľ):

Meno a priezvisko:

Adresa:

E-mail:

Mobil:

Číslo objednávky:

Číslo faktúry:

Dátum prevzatia tovaru:

Dôvod odstúpenia (nepovinné):

 

Prosím o vrátenie platby za zakúpený tovar na účet: (Vyplňte iba ak ste tovar objednali na dobierku alebo si želáte vrátiť peniaze na iný účet ako účet, z ktorého ste za tovar zaplatili)

IBAN/číslo účtu a kód banky:

 

 

Vyplnením a zaslaním tohto formuláru spolu so zakúpeným tovarom uplatňujem ako spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Zároveň beriem na vedomie, že znášam všetky náklady na vrátenie tovaru a že vrátený tovar bude akceptovaný a platba za zakúpený tovar mi bude vrátená len v prípade ak tovar vrátim nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale.

Pri neprevzatí tovaru cez prepravné spoločnosti si účtujeme manipulačný poplatok vo výške 5 €, z dôvodu vzniknutých nákladov, ktoré si účtujú prepravné spoločnosti pri "vratkách" zásielok. Ďakujeme za porozumenie.

 

 

 

 

 

V ...............................                                                                                              dňa .............................

 

 

 

 

...........................................................

Podpis spotrebiteľa

 

 

 

 

VYPLNENÝ FORMULÁR SPOLU S TOVAROM POŠLITE NA ADRESU:

Giftology, s.r.o.

Pekná ulica 9331/11

917 01 Trnava

 

Späť do obchodu

Vaše skúsenosti